SẢN PHẨM

Sort by:
  • XE CŨ: XE CŨ
1.820.000.000 đ
XE MỚI
E200
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
E
MÀU SẮC
Đen
XUẤT XỨ
Lắp ráp trong nước
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50/6 lít
BẢO HÀNH
1 Năm - Không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 1,520,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
C250 Exclusive
MÀU SẮC
Trắng
XUẤT XỨ
Lắp ráp trong nước
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50L
BẢO HÀNH
1 Năm - Không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 1,580,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
MÀU SẮC
XUẤT XỨ
Nhập khẩu
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50/6 lít
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 1,050,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
C
MÀU SẮC
Trắng
XUẤT XỨ
Lắp ráp trong nước
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
66/7 lít
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
Video
GIÁ BÁN: 1,680,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
XUẤT XỨ
Nhập khẩu
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
66/7 lít
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 1,450,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
CLA
MÀU SẮC
XUẤT XỨ
Nhập khẩu
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50L
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 3,960,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
A
MÀU SẮC
Xám
XUẤT XỨ
Nhập khẩu
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50/6 lít
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 1,690,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
A
MÀU SẮC
Xám
XUẤT XỨ
Nhập khẩu
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50/6 lít
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương
GIÁ BÁN: 1,350,000,000 VNĐ
XE CŨ
XE CŨ
MODEL
CLA
MÀU SẮC
XUẤT XỨ
Nhập khẩu
SỐ CHỖ NGỒI
5
THỂ TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU
50L
BẢO HÀNH
2 năm - không giới hạn
KHUYẾN MÃI
Bộ phụ kiện: Dán phim, phủ nano, bảo vệ gương