THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address: 02 TRƯỜNG CHINH , PHƯỜNG TÂY THẠNH , QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
Phone: 0977 777 072
Web: http://mercedeshochiminh.net/

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sales Department
Mon: 8:00am – 5:00pm
Tue: 8:00am – 9:00pm
Wed: 8:00am – 5:00pm
Thu: 8:00am – 9:00pm
Fri: 8:00am – 6:00pm
Sat: 9:00am – 5:00pm
Sun: Closed
Service Department
Mon: 8:00am – 5:00pm
Tue: 8:00am – 9:00pm
Wed: 8:00am – 5:00pm
Thu: 8:00am – 9:00pm
Fri: 8:00am – 6:00pm
Sat: 9:00am – 5:00pm
Sun: Closed
Parts Department
Mon: 8:00am – 5:00pm
Tue: 8:00am – 9:00pm
Wed: 8:00am – 5:00pm
Thu: 8:00am – 9:00pm
Fri: 8:00am – 6:00pm
Sat: 9:00am – 5:00pm
Sun: Closed

BẢN ĐỒ

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start